29.04.2021

Протоколи зборів

22.04.2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

20.04.2021

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство Тернопільське автотранспортне підприємство 16127”(далі – Товариство), місцезнаходження: 46002, Україна, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, повідомляє, що станом на 16 квітня 2021 року, дату складання переліку акціонерів ,які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2021 року:

– загальна кількість простих іменних акцій-22000000 штук.

– кількість голосуючих простих іменних акцій – 21016924 штуки. 

01.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Машиночитальний текст

19.03.2021

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство Тернопільське автотранспортне підприємство 16127”(далі – Товариство), місцезнаходження: 46002, Україна, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 22 квітня 2021 року об 11 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, в клубі Товариства.проведення Зборів – за місцем їх проведення.Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 год. 16 квітня 2021 року.

15.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019р.

13.04.2020

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

13.04.2020

Протоколи про підсумки голосування

ПрАТ “Тернопільське АТП-16127”

07.04.2020

Cтаном на 06.04.2020року , дату складання переліку акціонерів ,які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства : – загальна кількість акцій-22000000 штук -кількість голосуючих акцій – 21016924 штуки.

06.03.2020

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство Тернопільське автотранспортне підприємство 16127”(далі – Товариство), місцезнаходження: 46002, Україна, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2020 року об 11 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, в клубі Товариства.Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводитиметься з 10-00 год. до 10-45 год., в день проведення Зборів – за місцем їх проведення.Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах складається станом на 24 год. 6 квітня 2020 року

19.12.2019

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

10.12.2019

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

06.12.2019

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних  Зборах акціонерного товариства, а саме: на 03.12.2019р.) –  2398506   штук простих іменних акцій.

06.11.2019

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

    Приватного акціонерного товариства «Тернопільське автотранспортне підприємство 16127»

код за ЄДРПОУ 03118883, місцезнаходження: 46002 м. Тернопіль, вул. Галицька, 38,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16127» (надалі – Товариство)повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»),  які  відбудуться  09 грудня 2019 року за адресою: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, в клубі Товариства (приміщення нумерації не має).

Реєстрація акціонерів проводиться з 0830 годин  до 0955 годин

Початок Загальних зборів об 1000 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах – 03 грудня 2019 року (станом на 2400).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 31.10.2019р.) – 3 388 600 (три мільйона триста вісімдесят вісім тисяч шістсот)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 31.10.2019р.) –  2 382 635 (два мільйони триста вісімдесят дві тисячі шістсот тридцять п’ять)  штук простих іменних акцій.

01.10.2019 року

23.09.2019 року

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.

20.09.2019

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних  Зборах акціонерного товариства, а саме: на 17.09.2019р.) –  2382635   штук простих іменних акцій.

06.09.2019

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
    Приватного акціонерного товариства
«Тернопільське автотранспортне підприємство 16127»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16127» повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів які  відбудуться  23 вересня 2019 року за адресою: 46002, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, в клубі Товариства.

08.05.2019   

Протокол

тимчасової лічильної комісії

ПрАТ «Тернопільське АТП 16127» (далі – Товариство)про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів (далі – Збори)

26.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

19.04.2019 року
06.03.2019 року

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство Тернопільське автотранспортне підприємство 16127” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46002, Україна, м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 22 квітня 2019 року об 11 год. за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, в клубі Товариства.

повідомлення